Java 1
Bashkimi
Java 1
Lipjani

27.09.2019 (19:00)

Java 1
Ylli
Java 1
KB Feronikeli

28.09.2019 (19:00)

Java 1
Prizreni
Java 1
Peja

29.09.2019 (17:00)

Java 1
Rahoveci
Java 1
Prishtina

29.09.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Trepça pushon

Java 2
Trepça
Java 2
Bashkimi

02.10.2019 (17:00)

Java 2
Prishtina
Java 2
Prizreni

02.10.2019 (19:00)

Java 2
Lipjani
Java 2
Ylli

03.10.2019 (19:00)

Java 2
KB Feronikeli
Java 2
Rahoveci

16.10.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Peja pushon

Java 3
Prizreni
Java 3
KB Feronikeli

05.10.2019 (15:00)

Java 3
Ylli
Java 3
Trepça

05.10.2019 (17:00)

Java 3
Peja
Java 3
Prishtina

05.10.2019 (19:00)

Java 3
Rahoveci
Java 3
Lipjani

05.10.2019 (21:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Bashkimi pushon

Java 4
KB Feronikeli
Java 4
Peja

09.10.2019 (16:00)

Java 4
Lipjani
Java 4
Prizreni

09.10.2019 (19:00)

Java 4
Bashkimi
Java 4
Ylli

10.10.2019 (19:00)

Java 4
Trepça
Java 4
Rahoveci

31.10.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prishtina pushon

Java 5
Peja
Java 5
Lipjani

12.10.2019 (17:00)

Java 5
Prishtina
Java 5
KB Feronikeli

12.10.2019 (19:00)

Java 5
Prizreni
Java 5
Trepça

13.10.2019 (17:00)

Java 5
Rahoveci
Java 5
Bashkimi

13.10.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Ylli pushon

Java 6
Lipjani
Java 6
Prishtina

19.10.2019 (17:00)

Java 6
Trepça
Java 6
Peja

19.10.2019 (19:00)

Java 6
Ylli
Java 6
Rahoveci

20.10.2019 (17:00)

Java 6
Bashkimi
Java 6
Prizreni

20.10.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Feronikeli pushon

Java 7
Prizreni
Java 7
Ylli

26.10.2019 (17:00)

Java 7
Prishtina
Java 7
Trepça

26.10.2019 (19:00)

Java 7
Peja
Java 7
Bashkimi

27.10.2019 (17:00)

Java 7
KB Feronikeli
Java 7
Lipjani

27.10.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Rahoveci pushon

Java 8
Bashkimi
Java 8
Prishtina

02.11.2019 (19:00)

Java 8
Ylli
Java 8
Peja

03.11.2019 (17:00)

Java 8
Trepça
Java 8
KB Feronikeli

03.11.2019 (19:00)

Java 8
Rahoveci
Java 8
Prizreni

03.11.2019 (21:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Lipjani pushon

Java 9
Lipjani
Java 9
Trepça

06.11.2019 (19:00)

Java 9
Peja
Java 9
Rahoveci

07.11.2019 (19:00)

Java 9
KB Feronikeli
Java 9
Bashkimi

07.11.2019 (19:00)

Java 9
Prishtina
Java 9
Ylli

11.12.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prizreni pushon

Java 10
KB Feronikeli
Java 10
Ylli

09.11.2019 (17:00)

Java 10
Prishtina
Java 10
Rahoveci

09.11.2019 (19:00)

Java 10
Peja
Java 10
Prizreni

10.11.2019 (17:00)

Java 10
Lipjani
Java 10
Bashkimi

10.11.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Trepça pushon

Java 11
Ylli
Java 11
Lipjani

15.11.2019 (17:00)

Java 11
Bashkimi
Java 11
Trepça

15.11.2019 (19:00)

Java 11
Rahoveci
Java 11
KB Feronikeli

16.11.2019 (17:00)

Java 11
Prizreni
Java 11
Prishtina

16.11.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Peja pushon

Java 12
Lipjani
Java 12
Rahoveci

23.11.2019 (17:00)

Java 12
Trepça
Java 12
Ylli

23.11.2019 (19:00)

Java 12
Prishtina
Java 12
Peja

24.11.2019 (17:00)

Java 12
KB Feronikeli
Java 12
Prizreni

24.11.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Bashkimi pushon

Java 13
Rahoveci
Java 13
Trepça

26.11.2019 (19:00)

Java 13
Ylli
Java 13
Bashkimi

26.11.2019 (19:00)

Java 13
Peja
Java 13
KB Feronikeli

27.11.2019 (19:00)

Java 13
Prizreni
Java 13
Lipjani

27.11.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prishtina pushon

Java 14
KB Feronikeli
Java 14
Prishtina

30.11.2019 (17:00)

Java 14
Bashkimi
Java 14
Rahoveci

30.11.2019 (19:00)

Java 14
Trepça
Java 14
Prizreni

01.11.2019 (17:00)

Java 14
Lipjani
Java 14
Peja

01.11.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Ylli pushon

Java 15
Prizreni
Java 15
Bashkimi

04.12.2019 (19:00)

Java 15
Prishtina
Java 15
Lipjani

04.12.2019 (19:00)

Java 15
Peja
Java 15
Trepça

05.12.2019 (19:00)

Java 15
Rahoveci
Java 15
Ylli

05.12.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Feronikeli pushon

Java 16
Lipjani
Java 16
KB Feronikeli

07.12.2019 (17:00)

Java 16
Bashkimi
Java 16
Peja

07.12.2019 (19:00)

Java 16
Ylli
Java 16
Prizreni

08.12.2019 (19:00)

Java 16
Trepça
Java 16
Prishtina

08.12.2019 (21:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Rahoveci pushon

Java 17
Prishtina
Java 17
Bashkimi

14.12.2019 (17:00)

Java 17
Prizreni
Java 17
Rahoveci

14.12.2019 (19:00)

Java 17
Peja
Java 17
Ylli

15.12.2019 (17:00)

Java 17
KB Feronikeli
Java 17
Trepça

15.12.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Lipjani pushon

Java 18
Trepça
Java 18
Lipjani

20.12.2019 (17:00)

Java 18
Ylli
Java 18
Prishtina

20.12.2019 (19:00)

Java 18
Bashkimi
Java 18
KB Feronikeli

21.12.2019 (17:00)

Java 18
Rahoveci
Java 18
Peja

21.12.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prizreni pushon

Java 19
Ylli
Java 19
KB Feronikeli

11.01.2020 (17:00)

Java 19
Prizreni
Java 19
Peja

11.01.2020 (19:00)

Java 19
Rahoveci
Java 19
Prishtina

12.01.2020 (17:00)

Java 19
Bashkimi
Java 19
Lipjani

12.01.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Trepça pushon

Java 20
Lipjani
Java 20
Ylli

15.01.2020 (17:00)

Java 20
Prishtina
Java 20
Prizreni

15.01.2020 (19:00)

Java 20
KB Feronikeli
Java 20
Rahoveci

16.01.2020 (17:00)

Java 20
Trepça
Java 20
Bashkimi

16.01.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Peja pushon

Java 21
Rahoveci
Java 21
Lipjani

18.01.2020 (17:00)

Java 21
Ylli
Java 21
Trepça

18.01.2020 (19:00)

Java 21
Peja
Java 21
Prishtina

19.01.2020 (17:00)

Java 21
Prizreni
Java 21
KB Feronikeli

19.01.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Bashkimi pushon

Java 22
Lipjani
Java 22
Prizreni

25.01.2019 (17:00)

Java 22
Trepça
Java 22
Rahoveci

25.01.2019 (19:00)

Java 22
Bashkimi
Java 22
Ylli

26.01.2019 (17:00)

Java 22
KB Feronikeli
Java 22
Peja

26.01.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prishtina pushon

Java 23
Prizreni
Java 23
Trepça

29.01.2020 (17:00)

Java 23
Rahoveci
Java 23
Bashkimi

29.01.2020 (19:00)

Java 23
Peja
Java 23
Lipjani

30.01.2020 (17:00)

Java 23
Prishtina
Java 23
KB Feronikeli

30.01.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Ylli pushon

Java 25
Prizreni
Java 25
Ylli

07.02.2019 (17:00)

Java 25
Prishtina
Java 25
Trepça

07.02.2019 (19:00)

Java 25
KB Feronikeli
Java 25
Lipjani

08.02.2019 (17:00)

Java 25
Peja
Java 25
Bashkimi

08.02.2019 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Rahoveci pushon

Java 26
Trepça
Java 26
KB Feronikeli

29.02.2020 (17:00)

Java 26
Bashkimi
Java 26
Prishtina

29.02.2020 (19:00)

Java 26
Ylli
Java 26
Peja

01.03.2020 (17:00)

Java 26
Rahoveci
Java 26
Prizreni

01.03.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Lipjani pushon

Java 27
KB Feronikeli
Java 27
Bashkimi

07.03.2020 (17:00)

Java 27
Prishtina
Java 27
Ylli

07.03.2020 (19:00)

Java 27
Peja
Java 27
Rahoveci

08.03.2020 (17:00)

Java 27
Lipjani
Java 27
Trepça

08.03.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prizreni pushon

Java 28
KB Feronikeli
:

Java 28
Ylli

14.03.2020 (17:00)

Java 28
Peja
:

Java 28
Prizreni

14.03.2020 (19:00)

Java 28
Prishtina
:

Java 28
Rahoveci

15.03.2020 (17:00)

Java 28
Lipjani
:

Java 28
Bashkimi

15.03.2020 (19:00)

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Trepça pushon

Java 29
Ylli
:

Java 29
Lipjani

Java 29
Bashkimi
:

Java 29
Trepça

Java 29
Rahoveci
:

Java 29
KB Feronikeli

Java 29
Prizreni
:

Java 29
Prishtina

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Peja pushon

Java 30
Lipjani
:

Java 30
Rahoveci

Java 30
Trepça
:

Java 30
Ylli

Java 30
Prishtina
:

Java 30
Peja

Java 30
KB Feronikeli
:

Java 30
Prizreni

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Bashkimi pushon

Java 31
Rahoveci
:

Java 31
Trepça

Java 31
Ylli
:

Java 31
Bashkimi

Java 31
Peja
:

Java 31
KB Feronikeli

Java 31
Prizreni
:

Java 31
Lipjani

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prishtina pushon

Java 32
KB Feronikeli
:

Java 32
Prishtina

Java 32
Bashkimi
:

Java 32
Rahoveci

Java 32
Trepça
:

Java 32
Prizreni

Java 32
Lipjani
:

Java 32
Peja

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Ylli pushon

Java 33
Prizreni
:

Java 33
Bashkimi

Java 33
Prishtina
:

Java 33
Lipjani

Java 33
Peja
:

Java 33
Trepça

Java 33
Rahoveci
:

Java 33
Ylli

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Feronikeli pushon

Java 34
Lipjani
:

Java 34
KB Feronikeli

Java 34
Bashkimi
:

Java 34
Peja

Java 34
Ylli
:

Java 34
Prizreni

Java 34
Trepça
:

Java 34
Prishtina

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Rahoveci pushon

Java 35
Prishtina
:

Java 35
Bashkimi

Java 35
Prizreni
:

Java 35
Rahoveci

Java 35
Peja
:

Java 35
Ylli

Java 35
KB Feronikeli
:

Java 35
Trepça

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Lipjani pushon

Java 36
Trepça
:

Java 36
Lipjani

Java 36
Ylli
:

Java 36
Prishtina

Java 36
Bashkimi
:

Java 36
KB Feronikeli

Java 36
Rahoveci
:

Java 36
Peja

Lajmet e xhiros


Detaje tjera

Prizreni pushon