Tabelat dhe Rezultatet
Java 1
Peja
Java 1
Vëllaznimi

22.09.2023 (19:00)

Java 1
Istogu
Java 1
Trepça

23.09.2023 (17:00)

Java 1
Prishtina
Java 1
Prizreni

23.09.2023 (19:00)

Java 1
Ylli
Java 1
Bashkimi

24.09.2023 (17:00)

Lajmet e xhiros

Java 11
Peja
Java 11
Ylli

02.12.2023 (17:00)

Java 11
Vëllaznimi
Java 11
Trepça

02.12.2023 (19:00)

Java 11
Prishtina
Java 11
Istogu

03.12.2023 (17:00)

Java 11
Prizreni
Java 11
Bashkimi

03.12.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 18
Ylli
Java 18
Peja

20.01.2024 (17:00)

Java 18
Bashkimi
Java 18
Prizreni

20.01.2024 (19:00)

Java 18
Istogu
Java 18
Prishtina

21.01.2024 (17:00)

Java 18
Trepça
Java 18
Vëllaznimi

21.01.2024 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 20
Prishtina
Java 20
Peja

03.02.2024 (17:00)

Java 20
Bashkimi
Java 20
Trepça

03.02.2024 (19:00)

Java 20
Istogu
Java 20
Vëllaznimi

04.02.2024 (17:00)

Java 20
Ylli
Java 20
Prizreni

04.02.2024 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 22
Vëllaznimi
:

Java 22
Peja

02.03.2024 (17:00)

Java 22
Bashkimi
:

Java 22
Ylli

02.03.2024 (19:00)

Java 22
Trepça
:

Java 22
Istogu

03.03.2024 (17:00)

Java 22
Prizreni
:

Java 22
Prishtina

03.03.2024 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 23
Vëllaznimi
:

Java 23
Bashkimi

Java 23
Peja
:

Java 23
Prizreni

Java 23
Prishtina
:

Java 23
Trepça

Java 23
Istogu
:

Java 23
Ylli

Lajmet e xhiros

Java 24
Bashkimi
:

Java 24
Istogu

Java 24
Ylli
:

Java 24
Prishtina

Java 24
Trepça
:

Java 24
Peja

Java 24
Prizreni
:

Java 24
Vëllaznimi

Lajmet e xhiros

Java 25
Prizreni
:

Java 25
Bashkimi

Java 25
Vëllaznimi
:

Java 25
Trepça

Java 25
Peja
:

Java 25
Ylli

Java 25
Prishtina
:

Java 25
Istogu

Lajmet e xhiros

Java 26
Bashkimi
:

Java 26
Prishtina

Java 26
Istogu
:

Java 26
Peja

Java 26
Ylli
:

Java 26
Vëllaznimi

Java 26
Trepça
:

Java 26
Prizreni

Lajmet e xhiros

Java 27
Trepça
:

Java 27
Bashkimi

Java 27
Prizreni
:

Java 27
Ylli

Java 27
Vëllaznimi
:

Java 27
Istogu

Java 27
Peja
:

Java 27
Prishtina

Lajmet e xhiros

Java 28
Bashkimi
:

Java 28
Peja

Java 28
Prishtina
:

Java 28
Vëllaznimi

Java 28
Istogu
:

Java 28
Prizreni

Java 28
Ylli
:

Java 28
Trepça

Lajmet e xhiros