Tabelat dhe Rezultatet
Java 1
Rahoveci
Java 1
Ylli

10.09.2022 (17:00)

Java 1
Bashkimi
Java 1
Vëllaznimi

10.09.2022 (19:00)

Java 1
Prishtina
Java 1
Peja

11.09.2022 (17:15)

Java 1
Trepça
Java 1
Prizreni

11.09.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 2
Ylli
Java 2
Prishtina

17.09.2022 (17:00)

Java 2
Prizreni
Java 2
Peja

17.09.2022 (19:00)

Java 2
Trepça
Java 2
Bashkimi

18.09.2022 (17:00)

Java 2
Vëllaznimi
Java 2
Rahoveci

18.09.2022 (19:00) 2OT

Lajmet e xhiros

Java 7
Peja
Java 7
Rahoveci

22.10.2022 (17:00)

Java 7
Prishtina
Java 7
Prizreni

22.10.2022 (19:00)

Java 7
Vëllaznimi
Java 7
Trepça

23.10.2022 (17:00)

Java 7
Ylli
Java 7
Bashkimi

23.10.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 8
Vëllaznimi
Java 8
Bashkimi

29.10.2022 (19:00)

Java 8
Peja
Java 8
Prishtina

30.10.2022 (17:00)

Java 8
Ylli
Java 8
Rahoveci

30.10.2022 (19:00)

Java 8
Prizreni
Java 8
Trepça

24.11.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 10
Trepça
Java 10
Rahoveci

12.11.2022 (19:00)

Java 10
Vëllaznimi
Java 10
Prishtina

13.11.2022 (17:00)

Java 10
Prizreni
Java 10
Bashkimi

13.11.2022 (19:00)

Java 10
Ylli
:

Java 10
Peja

e shtyer

Lajmet e xhiros

Java 11
Peja
Java 11
Vëllaznimi

19.11.2022 (17:00)

Java 11
Prishtina
Java 11
Trepça

20.11.2022 (17:00) 2OT

Java 11
Rahoveci
Java 11
Bashkimi

20.11.2022 (19:00)

Java 11
Ylli
:

Java 11
Prizreni

e shtyer

Lajmet e xhiros

Java 12
Prizreni
Java 12
Rahoveci

26.11.2022 (19:00)

Java 12
Vëllaznimi
Java 12
Ylli

27.11.2022 (17:00)

Java 12
Trepça
Java 12
Peja

27.11.2022 (19:00)

Java 12
Bashkimi
Java 12
Prishtina

01.12.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 14
Prizreni
:

Java 14
Prishtina

Java 14
Rahoveci
:

Java 14
Peja

Java 14
Bashkimi
:

Java 14
Ylli

Java 14
Trepça
:

Java 14
Vëllaznimi

Lajmet e xhiros

Java 15
Trepça
:

Java 15
Prizreni

Java 15
Bashkimi
:

Java 15
Vëllaznimi

Java 15
Rahoveci
:

Java 15
Ylli

Java 15
Prishtina
:

Java 15
Peja

Lajmet e xhiros

Java 16
Prizreni
:

Java 16
Peja

Java 16
Ylli
:

Java 16
Prishtina

Java 16
Vëllaznimi
:

Java 16
Rahoveci

Java 16
Trepça
:

Java 16
Bashkimi

Lajmet e xhiros

Java 17
Bashkimi
:

Java 17
Prizreni

Java 17
Rahoveci
:

Java 17
Trepça

Java 17
Prishtina
:

Java 17
Vëllaznimi

Java 17
Peja
:

Java 17
Ylli

Lajmet e xhiros

Java 18
Prizreni
:

Java 18
Ylli

Java 18
Vëllaznimi
:

Java 18
Peja

Java 18
Trepça
:

Java 18
Prishtina

Java 18
Bashkimi
:

Java 18
Rahoveci

Lajmet e xhiros

Java 19
Rahoveci
:

Java 19
Prizreni

Java 19
Prishtina
:

Java 19
Bashkimi

Java 19
Peja
:

Java 19
Trepça

Java 19
Ylli
:

Java 19
Vëllaznimi

Lajmet e xhiros

Java 20
Prizreni
:

Java 20
Vëllaznimi

Java 20
Trepça
:

Java 20
Ylli

Java 20
Bashkimi
:

Java 20
Peja

Java 20
Rahoveci
:

Java 20
Prishtina

Lajmet e xhiros

Java 21
Prishtina
:

Java 21
Prizreni

Java 21
Peja
:

Java 21
Rahoveci

Java 21
Ylli
:

Java 21
Bashkimi

Java 21
Vëllaznimi
:

Java 21
Trepça

Lajmet e xhiros

Java 22
Prizreni
:

Java 22
Trepça

Java 22
Vëllaznimi
:

Java 22
Bashkimi

Java 22
Ylli
:

Java 22
Rahoveci

Java 22
Peja
:

Java 22
Prishtina

Lajmet e xhiros

Java 23
Peja
:

Java 23
Prizreni

Java 23
Prishtina
:

Java 23
Ylli

Java 23
Rahoveci
:

Java 23
Vëllaznimi

Java 23
Bashkimi
:

Java 23
Trepça

Lajmet e xhiros

Java 24
Prizreni
:

Java 24
Bashkimi

Java 24
Trepça
:

Java 24
Rahoveci

Java 24
Vëllaznimi
:

Java 24
Prishtina

Java 24
Ylli
:

Java 24
Peja

Lajmet e xhiros

Java 25
Ylli
:

Java 25
Prizreni

Java 25
Peja
:

Java 25
Vëllaznimi

Java 25
Prishtina
:

Java 25
Trepça

Java 25
Rahoveci
:

Java 25
Bashkimi

Lajmet e xhiros

Java 26
Prizreni
:

Java 26
Rahoveci

Java 26
Bashkimi
:

Java 26
Prishtina

Java 26
Trepça
:

Java 26
Peja

Java 26
Vëllaznimi
:

Java 26
Ylli

Lajmet e xhiros

Java 27
Vëllaznimi
:

Java 27
Prizreni

Java 27
Ylli
:

Java 27
Trepça

Java 27
Peja
:

Java 27
Bashkimi

Java 27
Prishtina
:

Java 27
Rahoveci

Lajmet e xhiros

Java 28
Prizreni
:

Java 28
Prishtina

Java 28
Rahoveci
:

Java 28
Peja

Java 28
Bashkimi
:

Java 28
Ylli

Java 28
Trepça
:

Java 28
Vëllaznimi

Lajmet e xhiros