Tabelat dhe Rezultatet
Java 1
Rahoveci
Java 1
Ylli

10.09.2022 (17:00)

Java 1
Bashkimi
Java 1
Vëllaznimi

10.09.2022 (19:00)

Java 1
Prishtina
Java 1
Peja

11.09.2022 (17:15)

Java 1
Trepça
Java 1
Prizreni

11.09.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 2
Ylli
Java 2
Prishtina

17.09.2022 (17:00)

Java 2
Prizreni
Java 2
Peja

17.09.2022 (19:00)

Java 2
Trepça
Java 2
Bashkimi

18.09.2022 (17:00)

Java 2
Vëllaznimi
Java 2
Rahoveci

18.09.2022 (19:00) 2OT

Lajmet e xhiros

Java 7
Peja
Java 7
Rahoveci

22.10.2022 (17:00)

Java 7
Prishtina
Java 7
Prizreni

22.10.2022 (19:00)

Java 7
Vëllaznimi
Java 7
Trepça

23.10.2022 (17:00)

Java 7
Ylli
Java 7
Bashkimi

23.10.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 8
Vëllaznimi
Java 8
Bashkimi

29.10.2022 (19:00)

Java 8
Peja
Java 8
Prishtina

30.10.2022 (17:00)

Java 8
Ylli
Java 8
Rahoveci

30.10.2022 (19:00)

Java 8
Prizreni
Java 8
Trepça

24.11.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 11
Peja
Java 11
Vëllaznimi

19.11.2022 (17:00)

Java 11
Prishtina
Java 11
Trepça

20.11.2022 (17:00) 2OT

Java 11
Rahoveci
Java 11
Bashkimi

20.11.2022 (19:00)

Java 11
Ylli
Java 11
Prizreni

11.01.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 12
Prizreni
Java 12
Rahoveci

26.11.2022 (19:00)

Java 12
Vëllaznimi
Java 12
Ylli

27.11.2022 (17:00)

Java 12
Trepça
Java 12
Peja

27.11.2022 (19:00)

Java 12
Bashkimi
Java 12
Prishtina

01.12.2022 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 15
Bashkimi
Java 15
Vëllaznimi

22.12.2022 (19:00)

Java 15
Trepça
Java 15
Prizreni

22.12.2022 (19:00)

Java 15
Rahoveci
Java 15
Ylli

18.01.2023 (17:00)

Java 15
Prishtina
Java 15
Peja

11.01.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 17
Rahoveci
Java 17
Trepça

07.01.2023 (17:00)

Java 17
Bashkimi
Java 17
Prizreni

07.01.2023 (19:00)

Java 17
Peja
Java 17
Ylli

08.01.2023 (17:00)

Java 17
Prishtina
Java 17
Vëllaznimi

08.01.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 18
Trepça
Java 18
Prishtina

14.01.2023 (17:00)

Java 18
Prizreni
Java 18
Ylli

14.01.2023 (19:00)

Java 18
Vëllaznimi
Java 18
Peja

15.01.2023 (17:00)

Java 18
Bashkimi
Java 18
Rahoveci

15.01.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 21
Peja
Java 21
Rahoveci

04.02.2023 (17:00)

Java 21
Vëllaznimi
Java 21
Trepça

04.02.2023 (19:00)

Java 21
Ylli
Java 21
Bashkimi

05.02.2023 (17:00)

Java 21
Prishtina
Java 21
Prizreni

05.02.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 22
Prizreni
Java 22
Trepça

11.02.2023 (17:00)

Java 22
Vëllaznimi
Java 22
Bashkimi

11.02.2023 (19:00)

Java 22
Peja
Java 22
Prishtina

12.02.2023 (17:00)

Java 22
Ylli
Java 22
Rahoveci

12.02.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 25
Peja
Java 25
Vëllaznimi

11.03.2023 (17:00)

Java 25
Rahoveci
Java 25
Bashkimi

11.03.2023 (19:00)

Java 25
Ylli
Java 25
Prizreni

12.03.2023 (19:00)

Java 25
Prishtina
Java 25
Trepça

13.03.2023 (18:30)

Lajmet e xhiros

Java 26
Prizreni
Java 26
Rahoveci

18.03.2023 (17:00)

Java 26
Vëllaznimi
Java 26
Ylli

18.03.2023 (19:00)

Java 26
Trepça
Java 26
Peja

19.03.2023 (17:00)

Java 26
Bashkimi
:

Java 26
Prishtina

30.03.2023 (20:00)

Lajmet e xhiros

Java 27
Vëllaznimi
Java 27
Prizreni

25.03.2023 (17:00)

Java 27
Prishtina
Java 27
Rahoveci

25.03.2023 (19:00)

Java 27
Ylli
Java 27
Trepça

26.03.2023 (17:00)

Java 27
Peja
Java 27
Bashkimi

26.03.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros

Java 28
Trepça
:

Java 28
Vëllaznimi

01.04.2023 (17:00)

Java 28
Rahoveci
:

Java 28
Peja

01.04.2023 (19:00)

Java 28
Bashkimi
:

Java 28
Ylli

02.04.2023 (17:00)

Java 28
Prizreni
:

Java 28
Prishtina

02.04.2023 (19:00)

Lajmet e xhiros