Tabelat dhe Rezultatet
Java 1
Dukagjini
Java 1
Malisheva

12.08.2023 (17:00)

Java 1
Prishtina
Java 1
Feronikeli 74

12.08.2023 (17:00)

Java 1
Liria
Java 1
Ballkani

13.08.2023 (17:00)

Java 1
Drita
Java 1
Llapi

13.08.2023 (17:00)

Java 1
Fushë Kosova
Java 1
Gjilani

e shtyrë

Lajmet e xhiros

Java 3
Prishtina
Java 3
Malisheva

26.08.2023 (16:00)

Java 3
Feronikeli 74
Java 3
Gjilani

26.08.2023 (16:00)

Java 3
Fushë Kosova
Java 3
Llapi

27.08.2023 (16:00)

Java 3
Dukagjini
Java 3
Liria

27.08.2023 (16:00)

Java 3
Drita
Java 3
Ballkani

e shtyrë

Lajmet e xhiros

Java 5
Gjilani
Java 5
Malisheva

16.09.2023 (15:00)

Java 5
Fushë Kosova
Java 5
Drita

16.09.2023 (15:00)

Java 5
Feronikeli 74
Java 5
Llapi

16.09.2023 (15:00)

Java 5
Prishtina
Java 5
Liria

17.09.2023 (15:00)

Java 5
Dukagjini
Java 5
Ballkani

17.09.2023 (15:00)

Lajmet e xhiros

Java 7
Malisheva
Java 7
Llapi

27.09.2023 (15:00)

Java 7
Fushë Kosova
Java 7
Ballkani

27.09.2023 (15:00)

Java 7
Gjilani
Java 7
Liria

27.09.2023 (15:00)

Java 7
Prishtina
Java 7
Dukagjini

28.09.2023 (15:00)

Java 7
Feronikeli 74
Java 7
Drita

28.09.2023 (15:00)

Lajmet e xhiros

Java 9
Feronikeli 74

Java 9
Fushë Kosova

07.10.2023 (15:00)

Java 9
Gjilani

Java 9
Dukagjini

07.10.2023 (15:00)

Java 9
Malisheva

Java 9
Drita

07.10.2023 (15:00)

Java 9
Prishtina

Java 9
Ballkani

08.10.2023 (15:00)

Java 9
Llapi

Java 9
Liria

08.10.2023 (15:00)

Lajmet e xhiros

Java 10
Malisheva

Java 10
Dukagjini

Java 10
Feronikeli 74

Java 10
Prishtina

Java 10
Ballkani

Java 10
Liria

Java 10
Llapi

Java 10
Drita

Java 10
Gjilani

Java 10
Fushë Kosova

Lajmet e xhiros

Java 11
Fushë Kosova

Java 11
Malisheva

Java 11
Drita

Java 11
Liria

Java 11
Dukagjini

Java 11
Llapi

Java 11
Feronikeli 74

Java 11
Ballkani

Java 11
Prishtina

Java 11
Gjilani

Lajmet e xhiros

Java 12
Malisheva

Java 12
Prishtina

Java 12
Gjilani

Java 12
Feronikeli 74

Java 12
Llapi

Java 12
Fushë Kosova

Java 12
Liria

Java 12
Dukagjini

Java 12
Ballkani

Java 12
Drita

Lajmet e xhiros

Java 13
Fushë Kosova

Java 13
Liria

Java 13
Feronikeli 74

Java 13
Malisheva

Java 13
Prishtina

Java 13
Llapi

Java 13
Dukagjini

Java 13
Drita

Java 13
Gjilani

Java 13
Ballkani

Lajmet e xhiros

Java 14
Malisheva

Java 14
Gjilani

Java 14
Drita

Java 14
Fushë Kosova

Java 14
Llapi

Java 14
Feronikeli 74

Java 14
Liria

Java 14
Prishtina

Java 14
Ballkani

Java 14
Dukagjini

Lajmet e xhiros

Java 16
Llapi

Java 16
Malisheva

Java 16
Ballkani

Java 16
Fushë Kosova

Java 16
Liria

Java 16
Gjilani

Java 16
Dukagjini

Java 16
Prishtina

Java 16
Drita

Java 16
Feronikeli 74

Lajmet e xhiros

Java 17
Malisheva

Java 17
Liria

Java 17
Llapi

Java 17
Ballkani

Java 17
Gjilani

Java 17
Drita

Java 17
Feronikeli 74

Java 17
Dukagjini

Java 17
Prishtina

Java 17
Fushë Kosova

Lajmet e xhiros

Java 18
Fushë Kosova

Java 18
Feronikeli 74

Java 18
Dukagjini

Java 18
Gjilani

Java 18
Drita

Java 18
Malisheva

Java 18
Ballkani

Java 18
Prishtina

Java 18
Liria

Java 18
Llapi

Lajmet e xhiros